انتخاب مدیر جدید Uber و ظهور مدیران ایرانی “دره سیلیکون”

انتخاب مدیر جدید Uber و ظهور مدیران ایرانی “دره سیلیکون”

احیا مجدد اعتبار با ارزش‌ترین استارتاپ جهان از مواردی است که از مدیرعامل جدید اوبر انتظار می‌رود، اما انتخاب او یک تأثیر دیگر نیز داش