شورای رقابت در پاسخ به دادستانی کل کشور بررسی مجدد پرونده واگذاری سهام عمده مخابرات را مختومه اعلام کرد

شورای رقابت در پاسخ به دادستانی کل کشور بررسی مجدد پرونده واگذاری سهام عمده مخابرات را مختومه اعلام کرد

به گزارش نشریه الکترونیک ترند، سیصد و پنجمین جلسه شورای رقابت در خصوص طرح و بررسی مجدد پرونده واگذاری بلوک پنجاه‌درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

شورای رقابت در پاسخ به دادستانی کل کشور بررسی مجدد پرونده خصوصی سازی مخابرات را مختومه اعلام کرد، براساس آنچه مرکز ملی رقابت اعلام نموده تصمیمات شورا بدین شرح است:

“در خصوص طرح و بررسی مجدد پرونده واگذاری بلوک پنجاه‌درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در شورای رقابت، دادستانی کل کشور طی نامه شماره ۴۲/۲۶۳/۲/۹۶۳/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ از شورای رقابت خواسته است که شورای رقابت مجدداً نظر خود را راجع به اظهارنظر هیئت تجدیدنظر اعلام نماید.

شورای رقابت پس از بحث و بررسی مفاد نامه‌های واصله و با مروری بر مصوبات و مستندات قبلی شورا و هیئت تجدیدنظر، با عنایت به اینکه آخرین تصمیم جلسه ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای رقابت «مبنی بر اینکه مصوبه ۱۸۷ شورای رقابت متضمن امضای قضات محترم عضو شورا به اعتبار خود باقی است.» به سازمان بازرسی کل کشور (شاکی) ابلاغ گشته است، با اکثریت آرا (۱۰ رأی) مقرر نمود که موضوع اعتبار امر مختومه را دارد و شورا فارغ از رسیدگی است و در حال حاضر موجبی برای طرح مجدد موضوع در شورای رقابت وجود ندارد.”

منبع: تحریریه نشریه الکترونیک ترند