پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس جهت آزادسازی باند فرکانس در اختیار سازمان صداوسیما در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

به گزارش نشریه الکترونیک ترند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد داده است در اجرای مواد (۳)، (۶۷)، (۶۸) و (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ICT با همکاری سازمان صداوسیمامکلف به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای #فرکانس تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ گردند.

در گزارش این نهاد مشورتی و بازوی علمی- تحقیقاتی مجلس همچنین پیشنهاد داده شده مازاد درآمد حاصله نسبت به سقف مندرج در ردیف مذکور، به نسبت مساوی به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما و تأمین منابع موردنیاز جهت کمک‌هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت فاوا هزینه شود:

“مقدمه توجیهی: با گذار فناوری پخش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از آنالوگ به دیجیتال، قسمت زیادی از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بلاستفاده مانده است. با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت و پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود. ازآنجاکه ایستگاه‌های فرستنده رادیویی اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از این باندهای بسامدی می‌توانند مساحتی تا ۴ برابر میزان فعلی را پوشش بدهند، استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرارگرفته است تا هزینه پوشش مناطق روستایی و شهری در کشورها کاهش پیدا کند.

طبق محاسبات انجام شده، در ایران و در شرایط محدودیت منابع ارزی، عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش مناطق مختلف کشور حدوداً به میزان ۴ برابر خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش نصب تلویزیون‌های هوشمند و رواج مشاهده کانال‌های تلویزیونی با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامعه از تلویزیون نیازمند افزایش پهنای باند و کاهش هزینه دسترسی خواهد بود.

تجربه جهانی هم نشان می‌دهد گذر فرکانسی از پخش تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال دسترسی بسیاری از مناطق محروم به شبکه‌های تلویزیونی را با مشکل مواجه ساخته است.

پیشنهاد می‌شود بند درآمدی ذیل به تبصره «۱۸» مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۹ الحاق شود:
در اجرای مواد (۳)، (۶۷)، (۶۸) و (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ICT با همکاری سازمان صدا و سیما مکلف است نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ واریز نماید.

مازاد درآمد حاصله نسبت به سقف مندرج در ردیف مذکور، به نسبت مساوی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما و تأمین منابع موردنیاز جهت کمک‌هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت فاوا هزینه شود.”

منبع: تحریریه نشریه الکترونیک ترند