ارتباطات

ادامه تورم منفی و کاهش قیمت در بخش ارتباطات کشور

ادامه تورم منفی و کاهش قیمت در بخش ارتباطات کشور

به گزارش نشریه الکترونیک ترند؛ جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که درمهرماه ١٣٩٥و برخلاف سایر بخش‌های دوازده‌گانه (پوشاک، خوراکی و آشامیدنی‌ها، مسکن، حمل و نقل، آب برق گاز و…) شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۰٫٣% کاهش داشته است. این کاهش قیمت در شهریورماه نسبت به مدت […]