Telstra

توسط اپراتور Telstra: دسترسی به اینترنت با سرعت یک گیگابیت در ثانیه در استرالیا محقق شد

توسط اپراتور Telstra: دسترسی به اینترنت با سرعت یک گیگابیت در ثانیه در استرالیا محقق شد

اولین دکل تلفن همراه که قادر به ارائه خدمات بارگذاری داده با سرعت یک گیگابیت در ثانیه به کاربران است، توسط اپراتورمخابراتی Telstra در استرالیا نصب شد. تجهیزات نصب شده از فناوری بی‌سیم Gigabit LTE برای ارائه این خدمات به کاربران استفاده می‌کند و می‌تواند خدمات دسترسی به داده را با حداکثر سرعت یک گیگابیت […]