انتخاب Telenor Connexion به‌عنوان شریک تجاری اپراتور پاکستانی درزمینه اینترنت اشیاء

انتخاب Telenor Connexion به‌عنوان شریک تجاری اپراتور پاکستانی درزمینه اینترنت اشیاء

اپراتور مخابراتی Telenor پاکستان، Telenor Connexion را به‌عنوان شریک خود درزمینه IoT معرفی کرده است. به‌این‌ترتیب، بستر اینترنت اشیاء Telenor Connexion در اختیار استارتاپ ها و شرکای اکوسیستم پاکستان قرار خواهد داشت.

به گزارش نشریه الکترونیک ترند، به گفته این اپراتور پاکستانی، خدمات انرژی خورشیدی برای منازل، نمونه‌ای از کاربردهای اینترنت اشیاء در پاکستان خواهدبود.

با استفاده از این فناوری، خانه‌های بدون برق، انرژی کافی برای روشن کردن تلویزیون و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی را خواهند داشت. خدمت دهندگان می‌توانند با استفاده از خدمات صدور قبض Telenor، به‌جای دریافت هزینه اولیه از کاربران، هزینه‌های ماهیانه دریافت کنند.

دیگر حوزه‌های کاربرد اینترنت اشیاء برای سیستم‌های OBD (سیستم عیب یابی خودرو) یا خدمات یکپارچه با بیمه است که تعداد سرقت موتورسیکلت‌ها را کاهش می‌دهد.

تله‌ نور، (Telenor) نروژ با بیش از ۲۲۵ میلیون مشترک، یکی از بزرگترین اپراتور مخابراتی اروپای شرقی و آسیا است، که در ۱۳ کشور فعال بوده و دفتر مرکزی آن، در شهر فورنیبو، در نزدیکی اسلو، مستقر می‌باشد.

 

منبع: تحریریه نشریه الکرتونیک ترند