یک ادغام و چند ابهام

هفته گذشته خبر ادغام دو شرکت بزرگ ارتباطات ثابت کشور خیلی زود به گوش همه فعالان ICT رسید. انتشار عکس مدیرعامل شرکت “پارس آنلاین” در حلقه مدیران شرکت “های وب”، در حال انعقاد تفاهم نامه ادغام، شاید غیرمنتظره‌ترین اتفاق چندسال اخیر حوزه ICT کشور بود. جزئیات و تبعات این رویداد خیلی زود محل بحث فعالین حوزه ارتباطات شد.

از اعلام همراهی و موافقت وزیر ارتباطات با تجمیع شرکتهای FCP و افزایش توان سرمایه گذاری آنها، تا خبر احتمال پیوستن آسیاتک به ادغام و حتی بسته شدن نماد “های وب” در بازار بورس که لبخند را بر لب سهامداران “های‌وب” خشکاند.

در ضرورت بزرگ شدن شرکتها بویژه درحوزه شبکه بحثی نیست چراکه اصولاً موفقیت شرکتهای NetCo (که در ایران در قالب پروانه FCP فعالیت می‌کنند) در گرو سرمایه گذاری گسترده، زیاد و با تضمین جریان درآمدی مستمر است که اصولاً با داشتن حداکثر یک میلیون مشترک و سطح ARPU های ۲۰-۳۰ هزارتومانی فعلی محقق نخواهد شد.  اما آیا این اقدام مشترک “پارس آنلاین” و “های‌وب”، از لحاظ شکلی و محتوایی گام صحیحی در راه تحقق یک هدف درست است!؟
برخی ابهامات محتوایی قابل تامل‌اند:

•  بزرگترین ابهام نحوه “تجمیع” شرکتهای “های وب” و “پارس آنلاین” است. آیا های‌وب، ۱۰۰ درصد شرکت پارس آنلاین را “تملک” کرده است؟ آیا بناست شرکت پارس آنلاین “منحل” و دارایی ها، تعهدات و مشتریان به هایوب منتقل شود؟ یا اینکه صرفا سهام کنترلی پارس آنلاین به های وب منتقل شده و این شرکت با مالک و یا مدیریت جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد!؟ وجوه دیگری هم قابل طرح است که فعلاً میگذریم.

•  ابهام بزرگ دوم نحوه تامین مالی این معامله است. های وب یک شرکت بورسی است و باید اطلاعات کافی درباره هر اقدام دارای تاثیر قابل توجه بر EPS خود را افشا نماید (البته از طریق سامانه کدال بورس). این امر نیز تاکنون انجام نشده و از دلایل اصلی بسته شدن و بسته ماندن نماد های وب در بورس است.

•  مسئله سوم آن است که طبق مصوبه ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۸-۱ آن، سهامداری یک شرکت FCP در شرکت دیگر ممنوع است همچنین طبق بند ۸-۵ همین مصوبه، هرگونه نقل‌وانتقال سهام باید با تأیید سازمان انجام شود. بنابراین تأیید این معامله توسط سازمان ضروری است. در نامه مورخ ۱۴ آبان رگولاتوری، این امر به خاتمه اعتبار پروانه پارس آنلاین و تعیین تکلیف مشترکان آن منوط گردیده است. آیا پارس آنلاین در این زمینه اقدام کرده یا خواهد کرد؟

در مجموع علی‌رغم ضرورت “تجمیع” شرکتهای FCP که ناشی از فشار بازار بویژه از سمت اپراتورهای همراه و منطق اقتصادی حاکم است، به نظر می‌رسد گام اول در این زمینه عجولانه برداشته شده است و علاوه بر ایرادات شکلی، ایرادات و ابهامات محتوایی نیز دارد. این عجله ممکن است مشکلات بیشتری را برای بخش ICT به دنبال داشته باشد که حداقل آن، ورود هیجانی سرمایه ها به بورس، رشد بادکنکی سهام و سرخورده شدن سهامداران از یک سو و برجای گذاشتن تجربه ناموفق و در نهایت تاخیر در تجمیع برای سایر FCP هاست.

این مسئله با مسوولیت پذیری شرکت‌ها از یک سو و ایفای نقش فعال سازمان تنظیم مقررات در ایجاد سازوکار، همراهی و حمایت از ادغام شرکت‌ها قابل مدیریت است.

 محمد کشوری گروه علمی تحلیلی طیف
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶