به پیشنهاد وزارات فاوا: ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص “تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت در هر استان”

به پیشنهاد وزارات فاوا: ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص “تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت در هر استان”

به گزارش “نشریه الکترونیک ترند”، تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص “تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت در هر استان” طی نامه شماره ۱۲۳۲۴۱ مورخ ۹۸/۰۹/۲۶ توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

تصویب‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت فاوا، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب رسیده است و بر اساس آن مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت در هر استان، تا سقف ۵۰% مبلغ حق امتیازی است که برای آن استان تعیین شده است.

در این تصویب‌نامه آمده است وقوع تخلف نیز در هرسال قراردادی و در هر استان، تخلفی مستقل محسوب می‌شود.
همچنین میزان جریمه تکرار هر تخلف در هرسال قراردادی در همان استان، دو برابر میزان جریمه اعمال‌شده در مرتبه قبلی خواهد بود.